SATO

SATO Barcode Printer

ซาโต้ คือผู้นำทางด้านโซลูชันในการพิมพ์บาร์โค้ดมากว่าสองทศวรรษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากการสร้างผลงานที่น่าเชื่อถือและวางใจได้ผ่านทางผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท อาทิเช่น เครื่องพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนผ่านวัสดุอื่น เครื่องพิมพ์อัจฉริยะ RFID เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม OEM เครื่องพิมพ์ขนาดกว้าง 10.5 นิ้ว อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก ฉลาก และริบบอนของเครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน


  • untitled.png
    SATO CL4NX / 6NX NX Series เป็นเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมระบบถ่ายโอนความร้อนรุ่นใหม่ของ SATO มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน และสนับสนุนระบบบาร์โค้ด ชุดตัวตัวอักษร และ RFID (มีเฉพาะรุ่น CL...

  • S84-86ex.jpg
    SATO S84/86-ex เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูงของซาโต้ ที่สามารถรองรับการพิมพ์แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง และเน้นประสิทธิภาพ...
Visitors: 43,455