ARMOR

บริษัท บาร์โค๊ด คอนแทค จำกัด

   จำหน่ายหมึกพิมพ์ยี่ห้อ ARMOR ซึ่งเป็นหมึกพิมพ์ยอดนิยมขิงทุกๆอุตสาหกรรม เนื่องจากราคาถูกและคุณภาพสูง และหมึกพิมพ์ของเรามีเอกสารรับรองว่าปลอดสารพิษโดยผ่านการตรวจสอบจาก SGS ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อนำหมึกพิมพ์ของ บริษัท บาร์โค๊ด คอนแทค จำกัด ไปใช้ จะไม่มีปัญหาเรื่องการส่งออกอย่างแน่นอน

Visitors: 44,813